Jūsu personas dati

Vēlamies jūs informēt par personas datiem, kurus apkopo Shell uzņēmumu grupas uzņēmums vai uzņēmumi („Shell”), par iemesliem, kādēļ tas tiek darīts, un jūsu tiesībām saistībā ar to. Lūdzu, izvēlieties no zemāk norādītajiem Paziņojumiem par konfidencialitāti to(-s), kas attiecas uz jums.

Šos Paziņojumus par konfidencialitāti var papildināt vietējie/papildu paziņojumi. Šie paziņojumi ir pieejami arī vietējā valodā (ja attiecināms) attiecīgās valsts Shell tīmekļa vietnē.

Lūdzu, nekavējoties sazinieties ar mums, ja jums ir radušies jautājumi vai bažas saistībā ar jūsu personas datu apstrādi — kontaktinformācija ir sniegta attiecīgajā zemāk esošajā Paziņojumā par konfidencialitāti un jūsu valsts Shell tīmekļa vietnē.

 

Darba kandidāti

Informācija personām, kuras piesakās darbam, apmeklē rekrutēšanas pasākumu vai iziet novērtēšanas procesu Shell.